تماس با ما


تلفن:05138837387

تلفن کارخانه: 05132626176

کد پستی: 9177948974

تلفن همراه: 9036 511 0915  , 9765 519 0915

پست الکترونیک : info@gfrc.ir

وب سایت : www.gfrc.ir

آدرس:مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز  واحدهای فناور، شرکت مبتکران بتن شرق

آدرس کارخانه: مشهد، جاده کلات، کیلومتر 4